116N nr tab. 3002
środkowy człon wagonu
18.09.2004
zdjęcie: mkm101