116Na/1 nr tab. 3008
20.09.2008
zdjęcie: Józef Socha