116Na/1 nr tab. 3015
11.05.2008
zdjęcie: Józef Socha