120Na DUO nr tab. 3501
widoczna ręczna rampa dla wózka inwalidzkiego
22.09.2012r.
zdjęcie: mkm101