120Na DUO nr tab. 3501
widoczna automatyczna rampa dla wózka inwalidzkiego
22.09.2012r.
zdjęcie: mkm101