120NaDUO nr tab. 3501
zewnętrzne wloty uzupełniania piasku do piasecznic - przed i za wózkiem napędowym
21.09.2013r.
zdjęcie: mkm101