120Na DUO nr tab. 3501 i 3502
próby obciążeniowe pomostu tramwajowego na Moście Północnym
20.12.2012r.
zdjęcie: Krzysztof Lipnik