120Na DUO nr tab. 3501
rozmieszczenie aparatury na dachu wagonu
1. kabina nr 1 (człon A)   2. kabina nr 2 (człon E)   3. klimatyzator kabiny motorniczego   4. falowniki trakcyjne   5. przetwornica   6. skrzynia układu smarowania obrzeży kół   7. rezystory hamowania   8. klimatyzator przedziału pasażerskiego   9. wentylatory wyciągowe   10. rozdzielnia wysokiego napięcia   11. wyłącznik szybki   12. skrzynia akumulatorowa  
08.03.2015r.
zdjęcie: mkm101