120Na DUO nr tab. 3502
słupek przy powójnych drzwiach wejściowych
22.09.2012r.
zdjęcie: mkm101