120Na DUO nr tab. 3502
wnętrze członu B
22.09.2012r.
zdjęcie: mkm101