120Na DUO nr tab. 3502
dane identyfikacyjne wybite na ostoi
22.09.2012r.
zdjÍcie: mkm101