120Na DUO nr tab. 3506
ręcznie otwierana rampa dla wózków inwalidzkich/wózków dziecięcych
18.05.2013r.
zdjęcie: mkm101