128N Jazz DUO nr tab. 3613
rozmieszczenie aparatury na dachu wagonu
1. kabina nr 1 (człon A)   2. kabina nr 2 (człon E)   3. klimatyzator kabiny motorniczego   4. falowniki trakcyjne   5. przetwornica   6. skrzynia układu smarowania obrzeży kół   7. wentylatory wyciągowe   8. rezystory hamowania   9. klimatyzator przedziału pasażerskiego   10. wyłącznik szybki   11. rozdzielnia wysokiego napięcia   12. skrzynia akumulatorowa   13. zasobnik energii (superkondensator)  
31.05.2015r.
zdjęcie: mkm101