134N Jazz nr tab. 3803 i 3804
wagony w trakcie przejazdu technicznego
30.10.2015r.
zdjÍcie: Krzysztof Lipnik