134N Jazz nr tab. 3810
rozmieszczenie aparatury na dachu wagonu
1. klimatyzator kabiny motorniczego   2. skrzynia zasilania układu smarowania obrzeży kół   3. rezystory hamowania   4. wentylatory wyciągowe   5. wyłącznik szybki   6. rozdzielnia wysokiego napięcia   7. falowniki trakcyjne   8. przetwornica   9. klimatyzator przedziału pasażerskiego   10. zasobnik energii (superkondensator)   11. skrzynia akumulatorowa  
13.12.2015r.
zdjęcie: Sławomir Madej