134N Jazz nr tab. 3810
rozmieszczenie aparatury na dachu wagonu
OPIS ROZMIESZCZENIA APARATURY
13.12.2015r.
zdjęcie: Sławomir Madej