pracownicy EKD przed wagonem typu K nr tab. 3937"
1946-1947
zdjęcie ze zbiorów Izby Tradycji EKD/WKD  (udostępnione przez p.Andrzeja Szymiczka)