wagon typu K nr tab. 403  (malowanie kremowo-czerwone bez wzorków)
zdjęcie ze zbiorów Edwarda Traczyka