wagon K nr tab. 404
zdjęcie ze zbiorów Güntera Mackingera  (udostępnione przez Dariusza Walczaka)