wagon typu K nr tab. 405  z doczep± P15 nr tab. 13??
zdjęcie ze zbiorów Piotra Szczęsnego