skład K+P14 nr tab. 415+????
lata 40-te
zdjęcie ze zbiorów Juliana D±browskiego