wagon typu K nr tab. 420-1 z doczep± P15 nr tab. 13??
lata 70-te
zdjęcie ze zbiorów Dariusza Walczaka