wagon typu K nr tab. 409 oraz skład K+P17+K nr tab. ???+????+421
lata 40-te
zdjęcie ze zbiorów mkm101