skład K+P15 422+????
lata 50-te
zdjęcie ze zbiorów Güntera Mackingera  (udostępnione przez Dariusza Walczaka)