skład K+P15? nr tab. 427+????
lata 60-te
zdjęcie ze zbiorów Potra Szczęsnego