wagony K nr tab. 433 i 446? po remoncie w Mostowagonie
lata 40-te
zdjęcie ze zbiorów Juliana D±browskiego