wagon typu K nr tab. 437  (malowanie kremowo-czerwone z wzorkami)
lata 40-te
zdjęcie ze zbiorów Edwarda Traczyka