wagon typu K nr tab. 442-1 po przebudowie na jednokierunkowy
zdjęcie ze zbiorów Edwarda Traczyka