wagon typu K nr tab. 442  z doczep± P15 nr tab. 13??
zdjęcie ze zbiorów Güntera Mackingera  (udostępnione przez Dariusza Walczaka)