skład K+P14 nr tab. 443+????
lata 50-te
zdjęcie ze zbiorów Juliana D±browskiego