wnętrze wagonu typu K nr tab. ???
zdjęcie ze zbiorów Dariusza Walczaka