wagon typu K nr tab. ??? na platformie kolejowej po przywiezieniu z Berlina
1945r.
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka