podwozie wagonu typu K  (wagon nr tab. 404 podczas przebudowy na gospodarczy)
1966r.
zdjęcie ze zbiorów Jana Marczaka