wagon-żłobek typu L nr tab. 500 - "dar tramwajarzy m. Wrocławia w pierwszą rocznicę zjednoczenia ruchu robotniczego"
lata 50-te
zdjęcie ze zbiorów Edwarda Traczyka